Korespondencyjne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków 2021r.

 

 

 

Szanowne Koleżanki j Koledzy

Towarzystwa Przyjaciół Ustki
ogłasza Korespondencyjne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków 2021r.

 

Zgodnie z §19 ust 2 Statutu TPU, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ustki w dniu 13 kwietnia 2021r podjął
decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Niniejszym zapraszamy do udziału w nadzwyczajnym zebraniu, którego tematem będzie akceptacja przez
członków TUP Uchwały nr 1/2021 dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynku muzeum.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21grudnia 2020r. W sprawie określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zebranie nie może odbyć się w trybie
otwartym.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała będzie podejmowana w drodze akceptacji poprzez wyrażenie swojej zgody lub sprzeciwu większością głosów.
Głosowanie odbędzie się poprzez meilowe lub telefoniczne zgłoszenie.
Osoby które, nie wezmą udziału w głosowaniu będą uznawane, że akceptują zamierzoną inwestycję.
Swój głos można oddać na adres jaskulaustka@wp.pl , telefonicznie lub esemesem pod nr 509209850
Głosowanie potrwa do 28 kwietnia 2021 roku.

Po zakończeniu głosowania zostanie sporządzony protokół w którym będą podsumowane wyniki głosowania o
czym powiadomimy członków na naszej stronie muzeumustka.pl
Wszelkie informacje dotyczące technicznych i logistycznych zapytań można kierować do pod telefonem
509209850
Koszt inwestycji w 85% pokryty zostanie datków sponsorów.
Zachęcamy również członków TPU do dobrowolnych wpłat na ten cel na nasze konto:
56931500040000292920000010


Załączniki:
1. Uchwała 2/2021 z 16 marca w sprawie zwołania nadzwyczajnego Korespondencyjnego Walnego Zebrana
Członków w celu realizacji instalacji fotowoltaicznej na budynku Muzeum Ziemi Usteckiej.

2. Uchwała nr 1/2021 z dnia 16 marca w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku muzeum. 

3.Sprawozdanie z pracy zespołu powołanego uchwałą nr. 1/2021 Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ustki

 

W imieniu Zarządu
Prezes TPU

 

 

SPRAWOZDANBIE Z NADZWYCZAJNEGO KORESPONDENCYJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA TPU