Historia

W 1993r. z inicjatywy grupy społeczników zawiązało się TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI – organizacja pozarządowa.

Głównym celem, który przyświecał organizacji było zintegrowanie ludzi zamieszkujących ziemię ustecką na rzecz kształtowania lokalnego patriotyzmu, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. W roku 1995 Towarzystwo Przyjaciół Ustki zorganizowało w Bałtyckiej Galerii Sztuki wystawę poświęconą 50­leciu naszej miejscowości. Okazało się wówczas, że jest co pokazać i że istnieje wielkie zapotrzebowanie miasta na odtworzenie swojej tożsamości, jak też historii i tradycji. Brak siedziby, rosnące zbiory pamiątek regionalnych i eksponatów skłoniły Towarzystwo do podjęcia próby wybudowania i zorganizowania muzeum.

 

Tak też się stało. W maju 1996 roku dzięki determinacji członków Zarządu TPU oraz licznym darowiznom, rozpoczęto budowę muzeum – repliki XVIII wiecznego ryglowego budynku. Jednocześnie czyniono starania o dalsze pozyskanie środków finansowych. Podjęto udaną próbę zachęcenia firm miejskich, oraz organów miejscowej władzy do włączenia się w realizację tego wielkiego społecznego przedsięwzięcia. Uzyskano też znaczne wsparcie finansowe z Fundacji Polsko – Niemieckiej. Organizowano również festyny oraz imprezy charytatywne na których pozyskiwano kolejne środki finansowe.

 

Bardzo duży wkład pracy na zasadzie wolontariatu wnieśli członkowie TPU, mieszkańcy Ustki, oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Dzięki tym wspólnym staraniom i wysiłkom całą inwestycję zakończono w terminie i 27.06.2000 roku Muzeum Ziemi Usteckiej zostało otwarte. Od tego czasu stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym Ustki, miejscem stałej wystawy regionalnej, wernisaży i wystaw czasowych. Miejscem spotkań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także forum dyskusyjnym o ważnych sprawach miasta i regionu. Muzeum przez okres swojej działalności zdążyło zyskać uznanie mieszkańców Ustki i okolic oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Cieszy się dużym zainteresowaniem tak wśród dorosłych jak dzieci i młodzieży. W muzeum prezentowane są eksponaty i fotografie z przełomu XIX i XX wieku oraz powojenne dokumenty. Można tu więc zobaczyć m.in. zabytkowe pralki bąbelkowe tzw. dzwony; poniemiecki sprzęt fotograficzny (powiększalniki, kopiarkę, lampy,aparaty); maszyny do pisania i szycia, 100­letnią łyżwę czy też strój kąpielowy z pocz. XX wieku.

 

Posiadamy też największą kolekcję modeli jednostek pływających produkowanych przez Stocznię „Ustka”.

Kolejną chlubę stanowi największy zbiór prac malarskich oraz rzeźby Michała Stroińskiego miejscowego artysty i nauczyciela.