Władze

 

 

NAZWA:  Towarzystwo Przyjaciół Ustki
FORMA PRAWNA:  stowarzyszenie
NUMER KRS 0000067121
NUMER NIP 8391987746
REGON 770847378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2021-2025

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ustki

Józef Jaskuła – prezes

Wiesław Kamiński – wiceprezes

Danuta Pokorny – skarbnik

Edward Pokorny – sekretarz

Wojciech Lewandowski – członek zarządu

Andrzej Majewicz – członek zarządu

Tomasz Laskowski – członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jadwiga Jędrzychowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Pola Wojciechowska – członek

Artur Łazarczyk - członek

 

Kadencja 2017- 2021

 

29 czerwca 2017 obyło się Walne Zgromadzenie Członków TPU. Było to zebranie sprawozdawczo wyborcze. Wybrane zostały władze Towarzystwa Przyjaciół Ustki na lata 2017 – 2021.

 

Do nowego Zarządu TPU zostały wybrane następujące osoby:

 

kol. Czesław Bujak, kol. Józef Jaskuła, kol. Jadwiga Jędrzychowska, kol. Wiesław Kamiński, kol. Tomasz Laskowski, kol. Danuta Pokorny, kol. Edward Pokorny.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:

 

kol. Barbarę Podruczny-Mocarską, kol. Tadeusza Kulmatyckiego, kol. Halinę Lewandowską.

 

W dniu 11 lipca 2017 roku zgodnie ze Statutem TPU na pierwszym zebraniu Zarządu członkowie Zarządu spośród swojego grona wybrali:

 

Prezesa - kol. Józefa Jaskułę

Wiceprezesa - kol. Wiesława Kamińskiego

Skarbnika - kol. Danutę Pokorny

Sekretarza - kol. Edwarda Pokorny

Członek - kol. Jadwiga Jędrzychowska,

Czlonek - kol. Czesław Bujak,

Członek - kol. Tomasz Laskowski,

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali:

 

Przewodnicząca - kol. Barbarę Podruczny-Mocarską,

Wiceprzewodniczący - kol. Tadeusz Kulmatycki

Członek KR - kol. Halina Lewandowska.

 

Kadencja 2013-2017

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ustki

             Józef Jaskuła                    – Prezes

             Jacek Wojciechowski      -  Wiceprezes

             Jadwiga Jędrzychowska   - Sekretarz

             Danuta Pokorny                - Skarbnik

             Edward Pokorny                - Członek

             Eugeniusz Brzóska            - Członek

             Wiesław Kamiński             - Członek

 

Komisja Rewizyjna

             Tadeusz Kulmatycki        - Przewodniczący

             Danuta Dębowska           - członek